Disclaimer

Spainmadeforyou.nl wordt beheerd en jouw als Bezoeker aangeboden door Spain made for You, een eenmanszaak van Ria Poulsen (KvK nummer 56563728 – Adres: Mare 49, 2642KA Pijnacker, Nederland). Door de website te gebruiken stem je in met deze Disclaimer.

Reclame code

Op Spainmadeforyou.nl schrijf ik over bijzondere plekken in Spanje en geef ik uitgebreide informatie en tips voor Spanje liefhebbers in Nederland. Ik schrijf hierover vanwege mijn grote passie voor Spanje en schrijf zuiver over onderwerpen en plekken waar ik zelf achter sta. Ik dien de blog echter ook te kunnen bekostigen, wat inhoudt dat ik soms geld verdien met het plaatsen van een artikel, link of banner.

Aansprakelijkheid

Spainmadeforyou.nl besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van de website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op Spainmadeforyou.nl gepubliceerd wordt onvolledig of onjuist is. Fouten kunnen helaas niet altijd voorkomen worden.  Spain made for You aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

En al zijn racistische uitingen en dergelijke niet toegestaan in de communicatiekanalen van Spainmadeforyou.nl (deze zullen zonder meer verwijderd worden), Spainmadeforyou.nl is niet aansprakelijk voor beweringen en meningen die door anderen geuit worden in artikelen en commentaren op de pagina’s en sociale media van Spainmadeforyou.nl.

Spain made for You sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Spainmadeforyou.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Spainmadeforyou.nl te kunnen raadplegen. Spainmadeforyou.nl is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Spainmadeforyou.nl verkregen is.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die door andere partijen dan Spain made for You worden beheerd. Dergelijk hyperlinks zijn alleen als verwijzingen voor u opgenomen. Spain made for You heeft geen controle over die websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Copyright

Spain made for You behoudt zich het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor tekst, muziek- en beeldmateriaal.

Een Bezoeker van Spainmadeforyou.nl mag geen op Spainmadeforyou.nl vermelde tekst- of beeldmateriaal kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Spain made for You.

Gebruik van Spainmadeforyou.nl en de verbonden communicatiekanalen

Spainmadeforyou.nl helpt de Gebruiker bij het vinden van informatie die gerelateerd is aan bijzondere vakanties naar Spanje. De Gebruiker van Spainmadeforyou.nl garandeert deze website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden. Verder garandeert hij/zij dat hij/zij de website en de hiermee verbonden communicatiekanalen níet zal gebruiken voor een doel dat onwettig is of dat wordt verboden door deze Algemene voorwaarden. Je stemt ermee in dat je -wanneer je reageert op de website Spainmadeforyou.nl of één van de social media kanalen van Spain made for You-, alleen gepaste informatie en materialen plaatst, die verband houden met het specifieke onderwerp. Onder meer – maar niet uitsluitend- racistisch, seksistisch, anti-semitisch, extreem-rechts of -links taalgebruik, schelden, bedreigingen of beledigingen zijn niet toegestaan.

Wijzigingen

Spain made for You behoudt zich het recht voor om het gebruik van de communicatiekanalen te monitoren en om zonder kennisgeving of opgave van reden de inhoud van een Gebruiker te verwijderen. Ook behoudt Spain made for You zich het recht voor om de bepalingen, voorwaarden en verklaringen waaronder deze Website wordt aangeboden, te wijzigen. Tevens behoudt het zich het recht voor om Gebruikers naar eigen goeddunken de toegang tot deze Website of een deel ervan zonder voorafgaande kennisgeving te ontzeggen.

Privacy

Privacy van de Bezoeker van Spainmadeforyou.nl is van het grootste belang voor mij. Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of mij een e-mail stuurt, zal ik jouw persoonsgegevens zorgvuldig opslaan in mijn administratie, om met je te kunnen corresponderen. Ik stel persoonlijke informatie echter nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden en hou me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wil je niet langer berichten van mij ontvangen, stuur dan een mail naar ria@spainmadeforyou.nl.

Algemeen

Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Je aanvaardt dat de rechtbank te Den Haag bevoegd is om eventuele geschillen die ontstaan in verband met Spainmadeforyou.nl te behandelen.

Keywords: